Not quite lost and not quite found

Sykkel for loddrette bakker

Jeg drømte (tror det var nede i oslo sentrum i den ukoselige parken ved avhørskontorene til UDI) at jeg måtte opp en nesten helt loddrett bakke (på ca 4-5m), og i drømmen hadde jeg en sykkel med en slags sugekopp-funksjon som gjorde at det akkurat gikk.

Usikker på hva som har skjedd med sykkelen, men det hadde vært veldig fint å få den tilbake igjen da jeg drømmer om uforholdsmessig bratte bakker ganske ofte.

Tror sykkelen var svart, og sugekoppfunksjonen var montert på underrøret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright Erlend Loe. | Formgivning og koding: Martin Høyem.